eddyliner S

Produktinformation

Virvelströmselektronik för strukturtest med 1 provningskanal.

Ny generation testinstrument för virvelströmsprovning för såväl produktion som labtest Digitalt virvelströmsinstrument med 1 testkanal för oförstörande provning av metallkomponenter, massproducerade detaljer och delar av detaljer med multifrekvensteknologi (Preventive Multi Frequency Technology PMFT). Provning av materialparametrar som hårdhet, härddjup, struktur, draghållfasthet, värmebehandling eller olika type av legeringar. eddyliner S eddyliner  har en kompakt design med

Läs mer

Virvelströmselektronik för strukturtest med 1 provningskanal.

Ny generation testinstrument för virvelströmsprovning för såväl produktion som labtest

Digitalt virvelströmsinstrument med 1 testkanal för oförstörande provning av metallkomponenter, massproducerade detaljer och delar av detaljer med multifrekvensteknologi (Preventive Multi Frequency Technology PMFT). Provning av materialparametrar som hårdhet, härddjup, struktur, draghållfasthet, värmebehandling eller olika type av legeringar.

eddyliner S

eddyliner  har en kompakt design med enkel och snabb åtkomst av nödvändiga testfunktioner via ”touch screen”. Proffsiga rapporter skapas på ett ögonblick. Detta instrument har 1 provkanal anpassat för strukturtest med 1 spole. En rad olika spolar och givare kan användas för att passa just din applikation.

Kalibrering av eddyliner S görs enkelt med ibg:s unika ”good-part-only-concept” som möjliggör en ny inställning på endast ett fåtal minuter. Man behöver endast ett antal godkända detaljer som referens för denna operation. Snabbare och enklare virvelströmstest går inte att uppbringa.

Dokumentation
Video

Karl Deutsch Nordiska AB

Sigurdsg 6, Västerås 021-35 70 00

Search
Generic filters