eddyvisor C

Produktinformation

Instrument för sprickprovning och indikering av slippbränningar med 2-16 provkanaler.

Ny standard för virvelsströmsprovning av metalliska komponenter avsedda för såväl produktion som lab. Digitalt virvelströmprovningsinstrument för oförstörande provning för sprickprovning och slipbränningar på massproducerade komponenter eller halvfärdiga detaljer inom en rad olika industrier. Instrumentet är mycket flexibelt med upp till 16 olika provkanaler för sprickprovning och upp till 32 kanaler för strukturtest i olika kombinationer.

Läs mer

Instrument för sprickprovning och indikering av slippbränningar med 2-16 provkanaler.

Ny standard för virvelsströmsprovning av metalliska komponenter avsedda för såväl produktion som lab.

Digitalt virvelströmprovningsinstrument för oförstörande provning för sprickprovning och slipbränningar på massproducerade komponenter eller halvfärdiga detaljer inom en rad olika industrier. Instrumentet är mycket flexibelt med upp till 16 olika provkanaler för sprickprovning och upp till 32 kanaler för strukturtest i olika kombinationer.

eddyvisor C

eddyvisor C har en mycket enkel menystruktur som navigeras via en touchpanel där alla funktioner som behövs enkelt kan nås. Kalibrering gör enkelt mot enbart godkända, felfria detaljer tack vare PMFT ” Preventive Multi-filter Technology”. Alla provningsparametrar såväl som acceptanskriterier ställs in automatiskt. Kalibreringsprocessen går till så att man tar ett antal godkända detaljer där virvelströmsbruset spelas in på 30 olika bandpassfilter samtidigt. Toleranszoner på 360 grader skapas automatiskt för varje frekvensband. Bruset från virvelströmssignalen beror på variationer på detaljens yta och dess materialegenskaper. Även parametrar som hårdhet, excentricitet mm tas med i beräkningen under kalibreringsprocessen. Hela processen utförs inom några få minuter och man kommer snabbt igång med provningen.

Alla spolar, givare och andra systemkomponenter är standardiserade för att lätt passa över hela världen vilket gör det enkelt att uppgradera er befintliga elektronik till den senaste teknologin som eddyvisor kan erbjuda

Dokumentation
Video

Karl Deutsch Nordiska AB

Sigurdsg 6, Västerås 021-35 70 00

Search
Generic filters