eddyvisor S

Produktinformation

Instrument för strukturtest med 2-32 provningskanaler.

Ny standard för strukturtest med virvelströmsprovning anpassad för såväl produktion som labmiljö Virvelströmselektronik för oförstörande provning av komponenter, massproducerade detaljer, delar av detaljer. Materialparametrar som hårdhet. härddjup, struktur, draghållfasthet, värmebehandling. Instrumentet är mycket flexibelt och har 16 kanaler för sprickindikering, 32 för strukturtest i en rad olika kombinationer. eddyvisor S eddyvisor är ett kompakt modult

Läs mer

Instrument för strukturtest med 2-32 provningskanaler.

Ny standard för strukturtest med virvelströmsprovning anpassad för såväl produktion som labmiljö

Virvelströmselektronik för oförstörande provning av komponenter, massproducerade detaljer, delar av detaljer. Materialparametrar som hårdhet. härddjup, struktur, draghållfasthet, värmebehandling.

Instrumentet är mycket flexibelt och har 16 kanaler för sprickindikering, 32 för strukturtest i en rad olika kombinationer.

eddyvisor S

eddyvisor är ett kompakt modult instrument som gör det mycket flexibelt och kan användas inom en rad olika områden. Hanteringen sker mycket enkelt med hjälp av ”touchscreen” där alla funktioner och testrapporter kan skapas på ett ögonblick.

Alla spolar, givare och andra systemkomponenter är standardiserade för att lätt passa över hela världen vilket gör det enkelt att uppgradera er befintliga elektronik till den senaste teknologin som eddyvisor kan erbjuda.

Dokumentation
Video

Karl Deutsch Nordiska AB

Sigurdsg 6, Västerås 021-35 70 00

Search
Generic filters