Komponentprovning

Digitala virvelströmsinstrument med unika funktioner

En ny serie virvelströmsinstrument har tagit fram av ibg med nya unika funktioner som gör det möjligt att hitta defekter som inte tidigare varit möjligt. Instrumenten är designade för användning direkt i produktionslinjen och har ett tydligt och enkelt gränssnitt som gör instrumenten mycket lätta att handha. Hittar slipbränningar och sprickor såväl som förändringar i strukturen hos ett material. Instrumentet finns allt från enkla kompakta 1-kanalsinstrument till modula instrument med möjlighet att prova med flera kanaler samtidigt.

Strukturtest (S)

Digitala testinstrument för oförstörande provning genom en jämförande test av metalliska komponenter, massproducerade detaljer samt halvfärdiga detaljer med avseende på härddjup, hårdhet, draghållfasthet och materialsammanblandning. Dessa parametrar är av största vikt för att försäkra sig om en god kvalitet. Genom sin unika funktion med ”Multi Filter Technology” (PMTF) är det möjligt att hitta avvikelser och defekt som inte tidigare varit möjligt. ibg:s instrument skiljer sig från andra instrument genom att man endast behöver godkända detaljer för kalibrering vilket gör att man snabbt kan komma igång med sin provning (materialsortering). All provningsparametrar och toleranszoner ställs in automatiskt.

Sprickprovning och detektering av slipbränningar (C)

Moderna testinstrument för oförstörande provning av metalliska komponenter, massproducerade och halvfärdiga detaljer. Även dessa instrument använder sig av PMTF teknologin vilket möjliggör inte bara detektering av sprickor utan även slipbränningar på detaljen direkt i produktionen. Tack vare unika funktioner som 360 graders toleranszon och provning med upp till 30 olika filterinställningar samtidigt kan indikering av sprickor och slipbränningar utföras som inte är möjligt med konventionella testinstrument. Även här sker kalibrering mot endast godkända, felfria detaljer vilket gör kalibreringsprocessen snabb och man kan komma igång med sin provning snabbt och enkelt.

Instrument för strukturtest med 2-32 provningskanaler.

Virvelströmselektronik för oförstörande provning av metalliska komponenter, massproducerade eller halvfärdiga detaljer. Jämförande provning med avseende på parametrar som hårdhet, härddjup och materialsammanblandning.

Virvelströmselektronik för strukturtest med 1 provningskanal.

Provning av materialparametrar som hårdhet, härddjup, draghållfasthet, värmebehandling och materialsammanblandning. Snabb och enkel jämförande test.

1 kanalig kompakt virvelströmselektronik för strukturtest.

Virvelströmselektronik för rackmontage och som styrs från en vanlig PC

Instrument för sprickprovning och indikering av slippbränningar med 2-16 provkanaler.

Modult instrument för provning av sprickor, porer och slipbränningar inom bilindustrin, rulllager mm.

1-kanaligt virvelströmsinstrument för sprickindikering och indikering av slipbränningar

Virvelströmprovningsinstrument för provning av metalliska komponenter såväl färdiga detaljer som halvfabrikat. Instrumentet erbjuder 100% provning av sprickor och slipbränningar direkt i produktionen.

Kompakt robust virvelströmprovningsinstrument för rackmontage med 1 provkanal.

Virvelströmselektronik som arbetar fristående och ställs in med hjälp av en vanlig PC. Indikerar sprickor, porer och slipbränningar.

Virvelströmprovningselektronik för såväl sprickprovning som strukturtest med flera kanaler

Detta instrument är en kombination av eddyvisor S och eddyvisor C i ett och samma instrument.

Stort sortiment av spolar och givare för alla typer av applikationer

ibg erbjuder en rad olika typer av spolar och givare för strukturtest, sprickprovning och kontroll av slipbränningar.

Sorteringsutrustning och testutrustningar för strukturtest och sprickindikering

ibg erbjuder såväl standardtestutrustningar som kundanpassade testutrustningar för strukturtest, slipbränningar och sprickindikering

Helautomatiska provningssytem för spricktest, indikering av slipbränningar och strukturtest

ibg kan erbjuda automatiska provningssytem från en och samma leverantör som anpassas efter kundens behov

Mastrar med konstgjorda fel för sprickprovning

ibg erbjuder tillverkning av detaljer med konstgjorda fel för användning som mastrar i produktionen

Karl Deutsch Nordiska AB

Sigurdsg 6, Västerås 021-35 70 00

Search
Generic filters