Nyheter

Möt oss på Ytskyddsdagarna i Kista den 7-8 Februari

Besök Sveriges största ytskyddskonferens med utställning.

Läs mer »

Kontrollera fältstyrka, UV-ljus och vitljus i en och samma mätare

Fältstyrkemätare Deutrometer 3873 har uppgraderats och kan nu även mäta UV och vitljus med en extra givare

Läs mer »

Ny generation Elcomaster – datainsamlingsprogram för rostskyddsmålning

Ett nytt gränssnitt av Elcomaster programvara som hjälper dig samla in och rapportera dina mätningar i samband med rostskyddsmålning, pulverlackering, billackering mm.

Läs mer »

Vill du att vi kontaktar dig?



  PRODUKTER FÖR
  OFÖRSTÖRANDE PROVNING

  Vi tillhandahåller en rad olika typer av instrument inom oförstörande provning inom tex ultraljudprovning, tjockleksmätning, magnetpulverprovning, penetrantprovning, materialanalys, ytbehandlingskontroll mm.
  Nedan hittar du information om de olika produktområdena. Under sökfältet till vänster visas alla instrumentkategorier och produkter. Här kan du även snabbt söka fram den typ av mätinstrument du letar efter. 

  Instrument för lokalisering av armeringsjärn i betong mätning av täckskikt

  Betongprovning

  Blästerutrustning, allt från blästerkrukor till reservdelar och skyddsutrustning

  Blästerutrustning

  Daggpunktsmätare för kontroll av fukt, temperatur och daggpunkt innan målning

  Fukt/temperatur

  Stroboskop för snabb okulärbesiktning och kontroll av fläktar, turbiner, svarvar mm.

  Industriella Stroboskop

  Magnetpulverprovningsutrustning för kontroll av sprickor i bilsmidesdetaljer, truckgafflar och mycket mer.

  Magnetpulverprovning

  Metalldetektro för lokalisering av vattenavstängningsventiler dolda under mark

  Metalldetektering

  Penetrantprovningsutrustning för sprickindikering av detaljer och komponenter tillverkade i rostfritt stål.

  Penetrantprovning

  Kontroll av sprickdjup i metalliska material som t ex stålvalsar, axlar mm.

  Sprickdjupsmätning

  Tjockleksmätare för kontroll av godstjocklek på plåtar, rörledningar, båtar, tankar, cisterner mm

  Tjockleksmätning

  Portabla ultraljudapparater fö rkontroll av inre defekter i stålämnen, gjutgods, rör, plåt, kullagerringar, valsar, svetsar mm

  Ultraljudprovning

  UV LED lampor för sprickkontroll vid magnetpulverprovning, penetrantprovning och lokalisering av läckage

  UV-lampor

  Provningsutrustning ”On-line” av svetsade rör, sömlösa rör, stångmaterial, valsar, tråd, svetsade profiler mm.

  Virvelström

  Viskositetskoppar för snabb kontroll av viskositet i t ex färg, oljor, livsmedel, kosmetiska mm.

  Viskositet

  Portabla och in-line XRF-instrument för analys av metallegeringar, jord mm.

  XRF materialanalys

  Instrument för allt typ av kontroll av ytbehandling tex rostskyddsmålning, pulverlackering, varmförzinkning mm.

  Ytbehandlingskontroll

  Vill du att vi kontaktar dig?



   LADDA NER
   DOKUMENT

   Här kan du ladda ned broschyrer, datablad, säkerhetsdatablad och programvaror.

   1. Ange varumärkesnamn, produktnummer eller delar av namnet
   2. Du kan även söka på en viss produkttyp
   Search
   Generic filters

   Vill du att vi kontaktar dig?



    Länkar och Leverantörer

    Branchorganisationer

    SPF, Svensk pulverlackteknisk förening
    http://www.spfpulverlack.se

    FOP, Föreningen för oförstörande provning
    http://www.ndtsweden.com

    Nordic Galvanizers
    http://www.zincinfo.se

    Powder Coating Academy
    http://www.pca.se

    Support

    Fjärrsupport via Team Viewer
    http://get.teamviewer.com/7yb3ecp

    Om oss

    Karl Deutsch Nordiska AB har funnits sedan 1972 och har lång erfarenhet av oförstörande provning. Vi tillhandahåller en rad olika instrument inom detta område. Sedan 2005 har vi även ett kontor i Viken utanför Helsingborg. Vi kan därigenom vara mer tillgängliga för våra kunder.
    Affärsidé
    Vi skall leverera utrustning för oförstörande provning, huvudsakligen inom Sverige. Vi skall erbjuda produkter som på bästa möjliga sätt motsvarar kundernas krav och önskemål samt hålla en hög servicegrad för att upprätthålla eftermarknaden.

    Kontakt

    Huvudkontor, Västerås

    Adress: Sigurdsgatan 6, 721 30 Västerås
    Telefon: 021-35 70 00

    Försäljningskontor, Viken

    Adress: Åldermansvägen 3, 263 63 Viken
    Telefon: 042-35 29 90

    E-post: kdn@kdn.se

    Öppettider: 8.00 – 16.30






     Karl Deutsch Nordiska AB

     Sigurdsg 6, Västerås 021-35 70 00

     Search
     Generic filters