Skikttjockleksmätare, mekaniska

Mekaniska skikttjockleksmätare för mätning av färg på betong, plast, trä mm.

Snabb och precis mätning där man även kan se de olika skikten var för sig.

Mekanisk skikttjockleksmätare magnetostatisk

Elcometer 101 är en nekle skikttjockleksmätare utan batterier för mätning av färg på stål

Mekanisk skikttjockleksmätare "bananen"

Elcometer 211 är en enkel mekanisk skikttjockleksmätare för mätning av färg, zink mm på stål

Mekanisk skikttjockleksmätare "kilsnitt" P.I.G

Elcometer 121, en mekanisk skikttjockleksmätare för mätning av sikt på trä, plast, betong. Kan även användas för att läsa av flera skikt som tex primer och täckskikt.

Mekanisk skikttjockleksmätare "kilsnitt"

Elcometer 141 är en skikttjockleksmätare typ "Kilsnitt" som mäter skikt på många många typer av material som trä, plast, betong.

Karl Deutsch Nordiska AB

Sigurdsg 6, Västerås 021-35 70 00

Search
Generic filters