Permabilitetsmätare

Permabilitetskoppar används för att bestämma permabiliteten eller genomtränglighetsförmågan hos en ytbeläggning som tex färger, lacker, plastbeläggningar cellofan mm.

Genomtränglighetsförmåga

Elcometer 5100 mäter genomtränglighetsförmågan eller permabiliteten hos en viss produkt.

Karl Deutsch Nordiska AB

Sigurdsg 6, Västerås 021-35 70 00

Search
Generic filters