Filmapplicering

Används vid en rad olika tester som tex glans, nyans & täckförmåga, torktid, nötning för att skapa en reproducerbar ytbeläggning.

Kubisk filmapplikator

Kubisk filmapplikator Elcometer 3505

Filmapplikator med färgbehållare

Filmapplikator Elcometer 3508 och Elcometer 3560 för applicering av 4 förinställda filmtjocklekar

Baker filmapplikator

Filmapplikator med cylindrisk avstrykare i rostfrittstål, Elcometer 3520 Baker filmapplikator

Justerbar Baker filmapplikator

Justerbar filmapplikator typ Baker filmapplikator Elcometer 3525

Fyrsidig och tvåsidig filmapplikator

Filmapplikator Elcometer 3540 och Elcometer 3550. Lämplig för filmapplicering på fasta underlag. Finns i fyrsidigt och tvåsidigt utförande.

Mikrometerfilmapplikator

Fimapplikator för hög precision där filmtjockleken ställs in med mikrometerskruvar, Elcometer 3570

Casting knife filmapplikator

Filmapplikator Elcometer 3580 för filmtjocklekar upp till 6mm. Idealiskt för applicering av tjocka skikt på fasta plana underlag

Motoriserad filmapplikator, automatisk applicering

Flexubel automatisk filmapplikator. Hastigheten är reglerbar för reproducerbara resultat. En rad olika filmapplikatorer kan användas tilsammans med detta instrument.

Spiralstångapplikator även kallad "Spiral Bar"

Elcometer 4360 är en spiralstångsapplikator för applicering av fägskikt mellan 4 och 500µm. Finns i olika filmbredder

Leneta charts för filmapplicering

Stort urval av testkartor typ Leneta som används för att undersöka tex olika färgskikt täckförmåga, Elcometer 4695

Separata Vakumbord för filmapplicering

Vi kan erbjuda en rad olika typer av vakumbord som hjälp med fixering av testpaneler vid manuell filmapplicering.

Karl Deutsch Nordiska AB

Sigurdsg 6, Västerås 021-35 70 00

Search
Generic filters