Ultraljudtillbehör

Kalibreringsblock och andra tillbehör för inställning och kalibrering av ultraljudinstrument. Kopplingsmedel i olika förpackningsstirlekar

Kalibreringsblock

Kalibreringsblock enligt EN 12223 för ultraljudprovning

Kalibreringsblock för vinkelsökare

Kalibreringsblock nr 2 enligt EN 27963 för kalibrering och inställning av vinkelsökare i samband med ultraljudprovning.

Kopplingsmedel för ultraljudprovning

Vi erbjuder ett brett sortiment av olika typer av kopplingsmedel för ultraljudprovning

Plåtprovningsvagn baserad på Echograph 1090/1094

Speciellt framtagen provningsutrustning för provning av stålplåt komplett med en provningsvagn och ultraljudinstrument, Echograph 1090 eller 1094

Karl Deutsch Nordiska AB

Sigurdsg 6, Västerås 021-35 70 00

Search
Generic filters