Industriella Stroboskop

Stroboskop täcker ett brett fält av tillämpningar inom produktion, forskning, utveckling, kvalitetskontroll mm. Det mänskliga ögat kan inte uppfatta enskilda rörelser i snabba förlopp och rörliga processer. Med hjälp av stroboskop kan dessa processer göras väl synliga. Genom att ljus blinkar synkroniserat med en rörelse kan man skapa en uppenbar statisk bild. Vibrationer, roterande och andra periodiska processer kan därigenom observeras. Läs mer om användning med stroboskop

Industriellt stroboskop för extremt snabba processer

Stroboskop för analys av snabba processer med en rad nya funktioner.

Digitalt stroboskop med hög prestanda, separat ljus och fasvridning

Helio-Strob Beta & Beta A3 erbjuder hög prestanda för en rad olika applikation med automatisk optimering av ljusstyrka för vald frekvens.

UV stroboskop med hög prestanda

Handhållet UV stroboskop för inspektion av fluorescerande säkerhetsmärkningar under pågående process för te x körkort, kreditkort, skyddslack på medicinförpackningar mm.

Handhållet LED stroboskop med extremt lång driftstid och livslängd

Enkelt hanhållet stroboskop för snabb okulärbesiktning. Förpackat i ett praktiskt fickformat.

Kraftfullt stroboskop med LED teknik

Portabelt kraftfullt stroboskop med LED teknik. Enkel att använda med hjälp av "touchpanel".

Karl Deutsch Nordiska AB

Sigurdsg 6, Västerås 021-35 70 00

Search
Generic filters