Ytrenhetsmätare

Olika typer av salthaltsmätare som Breslemotoden, engångstester och konduktivitetsmätare för salttester i stor skala.

Ny Salthaltsmätare kompatibel med Bresle (ISO 8502-9) test av lösliga salter på en yta innan målning.

Elcometer 130 SSP ger ett resultat 4 gånger snabbare än Breslemetoden. Visar dessutom spridningen av salter över en viss yta och mycket mer...

Salthaltsmätare för renhetskontroll innan målning

Elcometer 130 mäter snabbt och enkelt upp förekomsten av lösliga salter på en yta.

Salthaltstest engångsprover för blästrade ytor

Salthaltsmätare för kontroll av klorider på blästrade ytorElcometer 134, engångstest

Testkit för klorider, sulfater och nitrater

Testkit för kontroll av förekomst av klorider, nitrater och sulfater på en yta

Engångstest för förekomst av klorider i blästermedel

Snabb och enkel metod för kontroll av blästermedel

Engångtest för påvisning av klorider i tvättvatten i samband med målning och blästring

En enkel och snabb engångsmetod för att kontrollera återanvänt tvättvatten i samband med blästring och målning

Elcometer 135C Bresle testpatchar

Bestämning av salthalten på en yta innan målning i enlighet med ISO 8502-6

Salthaltsmätare Breslemetoden

Salthaltsmätare enligt Breslemetoden. Testkit Elcometer 138

Salthaltstest för blästermedel enligt ASTM D4940

Snabb och enkel test av blästermedel som används vid blästring av en yta innan målning

Testkit för kontroll av ytrenhet

Testkit för kontroll av ytrenhet innan målning Elcometer 138-2 enligt ISO 8502-6

Elcometer 138 saltmätare för användning med Bresle testkit

Konverterar uppmätt konduktivitet direkt till salthalt på en yta enligt ISO 8502-6 och ISO8502-9

Konduktivitetsmätare för salthaltsmätning. Nu med plan sensor för mätning av konduktivitet hos vätskor, endast en droppe räcker.

Används tillsammans med Breslekit B. Automatisk mätområde. Kan användas för alla typer av vätskor, nu med plan sensor

ISO 8502-3 dammtejp testkit

Testkit för kontroll av förkomst av damm på ytor innan målning enligt ISO 8502-3.

Dammtejp roller för upptagning av damm på en yta innan målning

Elcometer 145 är tänkt att användas tilsammans med Elcometer 142 Dammtejp kit.

Elcometer 139 finns i 2 olika testkit, svamptest och test på lösa färgflagor

Snabb och säker test för att bestämma förekomst av amnie blush på färgskikt.

Karl Deutsch Nordiska AB

Sigurdsg 6, Västerås 021-35 70 00

Search
Generic filters