Manualer ytkontroll

Manualer och handböcker med beskrivning av olika ytdefekter, möjlig orsak till defekterna samt åtgärdförslag.

Manual som stöd vid målningsinspektioner

Elcometer Fitz’s Atlas 2 of Coating Defects (EFA) beskriver en rad olika typer av målningsdefekter som kan uppkomma och eventuella orsaker.

Elcometer 128 Illustrerade standrads för målningskontroll

Högkvalitativa bilder som används för att jämföra med uppkomna defekter vid rostskyddsmålning

Karl Deutsch Nordiska AB

Sigurdsg 6, Västerås 021-35 70 00

Search
Generic filters