Ultraljudprovning

Kontroll av inre defekter i stålämnen, gjutgods, rör, plåt, kullagerringar, valsar, svetsar mm. Vi kan erbjuda handapparater såväl som automatiska provningssystem samt ett brett sortiment av ultraljudsökare för både konventionell provning och Faced Array.

Ultraljudanläggningar.

Karl Deutsch erbjuder idag ultraljudannläggningar för provning av rör, stång, kullager med både konventionell ultraljudteknik och ”Faced Array”

Ultraljudapparater.

Potabel ultraljudsapparat för provning av svetsar, stålämnen mm.

Ultraljudsökare.

Ultraljudsökare för såväl handprovning som ultraljudsystem. Tillverkar både konventionella ultraljudsökare och FacedArray sökare.

Ultraljudtillbehör.

Kalibreringsblock, kopplingsmedel och andra tillbehör för inställning och kalibrering av ultraljudinstrument.

Karl Deutsch Nordiska AB

Sigurdsg 6, Västerås 021-35 70 00

Search
Generic filters