Elasticitet deformation

Instrument för kontroll av hur en målad yta påverkas av böjning, skjuvning och slag och därigenom bedöma dess lämplighet för olika applikationer.

Testcylindrar för böjtest

Testcylindrar för kontroll av en lackerad yta, Elcometer 1500

Cylindrisk böjtest

Elcometer 1506 är ett enkelt instrument för att mekaniskt bestämma vidhäftningen och töjningen av en färg på metall.

Konisk böjtest

Mekanisk böjtest för att kontrollera elastisiteten hos en målad stålyta, Elcometer 1510.

Variabel slagtest för lackade ytor

Instrument för att testa slagtåligheten hos en lackerad yta, Elcometer 1615. Test kan utföras mot en rad olika standards.

Cupping test, Djuppressningsprov

Elcometer 1620, ett robust enkelt instrument för djuppressningsprov på lackade ytor.

Karl Deutsch Nordiska AB

Sigurdsg 6, Västerås 021-35 70 00

Search
Generic filters