augusti 2020

Ny uppdaterad XRF Bruker S1 Titan

31 augusti, 2020

S1 Titan från Bruker har fått en helt ny detektor som medför noggrannare analyser med halverad analystid.

Ny uppdaterad funktion för Elcometer 311 billackmätare

21 augusti, 2020

Elcometer 311 har fått ny funktion och är nu möjligt att förutom att kontrollera förinställd kalibrering även kunna göra en nollpunktskalibrering

Karl Deutsch Nordiska AB

Sigurdsg 6, Västerås 021-35 70 00

Search
Generic filters