Applikation och instrument

Produktinformation

Nedanstående tabell visar aktuella applikationer samt vilken modell av S1 Titan som är tillgänglig. Applikation 500 500S 800 Alloy HE . För analys av element i området Ti-Bi. Inkluderar typspecifik kalibrering för rostfritt stål, verktygsstål, låglegerat stål, nickellegeringar, koboltlegeringar, kopparlegeringar, zinklegeringar, lätta legeringar och generell kalibrering för alla andra legeringstyper. Smart Grade funktion för snabb identifiering

Läs mer

Nedanstående tabell visar aktuella applikationer samt vilken modell av S1 Titan som är tillgänglig.

Applikation 500 500S 800
Alloy HE . För analys av element i området Ti-Bi. Inkluderar typspecifik kalibrering för rostfritt stål, verktygsstål, låglegerat stål, nickellegeringar, koboltlegeringar, kopparlegeringar, zinklegeringar, lätta legeringar och generell kalibrering för alla andra legeringstyper. Smart Grade funktion för snabb identifiering av legeringar. Inkluderar en DUPLEX 2205 testplatta. X
Alloy 29kV. För enkel analys med lägre spänning i en fas i området Mg-Bi. Inkluderar typspecifik kalibrering för rostfritt stål, verktygsstål, låglegerat stål, nickellegeringar, koboltlegeringar, kopparlegeringar, zinklegeringar, lätta legeringar och generell kalibrering för alla andra legeringstyper. Smart Grade funktion för snabb identifiering av legeringar. Inkluderar en DUPLEX 2205 testplatta. X
Alloy LE. För analys av lätta och tunga element i området Mg-U. Inkluderar typspecifik kalibrering för rostfritt stål, verktygsstål, låglegerat stål, nickellegeringar, koboltlegeringar, kopparlegeringar, zinklegeringar, lätta legeringar (Al, Mg och Ti) och generell kalibrering för alla andra legeringstyper. Smart Grade funktion för snabb identifiering av legeringar. Inkluderar en DUPLEX 2205 testplatta. X
Precious Metals. För analys av Au, Ag, Pt och Pd baserade legeringar. Inkluderar en testbit i silver. X X
GeoExploration . För geokemisk prospektering och GeoMining för gruv- och malmbehandling. Automatiserade och användarvalbara kalibreringar för oxid- och sulfidmatriser. Inkluderar pulveriserat kontrollprov. X
Heavy metals and Nutrients in soil . För analys av tungmetaller och näringsämnen i jord. Inkluderar ett kontrollprov. X
Autocat. För analys av Pt, Rh och Pd och andra förekommande element i pulveriserade katalysatorer. Inkluderar ett kontrollprov (160.0727.) X
Restricted Materials. För analys av element med restrektioner (enligt ROHSII, CPSIA, PROP65, WHEE och IEC) med kapacitet att analysera lätta element i området Al-Bi. Mäter även CI och Br. Inkluderar autoläge och användarinställbara kalibreringar för plast, material med medeltäthet och metaller. Inkluderar kontrollprov för plast och lödtenn. X
Restricted Mmaterials HE. För analys av tunga element i området CI-Bi. Inkluderar autoläge och användarinställbara kalibreringar för plast, material med medeltäthet och metaller. Inkluderar kontrollprov för plast och lödtenn. X
Maritime Sulfur (MARPOL). För analys av svavel i marinbränsle. Mätområde 0,01 -1 wt%   X X
Industrial Led in Paint. För analys av bly i färg i mg/cm2 X   X
Hg Contamination. För analys av förekomsten av kvicksilver i metallegeringar. X   X
Limestone. Kalibrering på kalkstens- och dolomitisk kalkstensrapportering Mg och Ca-karbonat, normaliserad för användning både på pulver och fast berg, cement och gips. Inkluderar prov av kalksten. X X
Food Quality. Analys av förekomst av främmande element i samband med framställande av livsmedel. Inkluderar kontrollprov i pulverform. X
Plant Materials. För analys av tunga element i torkade växter. Inkluderar ett kontrollprov i pulverform. X
Filter and dust wipe. För analys av farliga element i luftfilter och dylika material. Inkluderar inget kontrollprov. X
Metals in oil. Applikation för att mäta förekomst av metaller i olja. Inkluderar inget kontrollprov. X
Kvicksilver kontaminering. Applikation för att mäta kvicksilver kontaminering i metallegeringar. Inkluderar inget kontrollprov. X

Vi kan även erbjuda kundanpassade kalibreringar och applikationer för viss typ av skiktmätning som t.ex Au på Cu och Ni på Fe.

Karl Deutsch Nordiska AB

Sigurdsg 6, Västerås 021-35 70 00

Search
Generic filters