Applikationer med handhållen XRF

Produktinformation

Nya Legeringar QA/QC-Applikationer med Bruker's Handhållna XRF

Porrtabla  XRF-instrument kan användas inom en rad olika områden och marknader. Här listar vi ett urval av dessa med länk till mer information direkt på Brukers hemsida. Miljö analys Nya hot mot miljön uppkommer ständigt. Industrier och organisationer behöver därigenom nya möjligheter till analyser inom en rad olika områden som tex: Jordanalys Deponi Konstkonservering Plaståtervinning

Läs mer

Nya Legeringar QA/QC-Applikationer med Bruker's Handhållna XRF

Porrtabla  XRF-instrument kan användas inom en rad olika områden och marknader. Här listar vi ett urval av dessa med länk till mer information direkt på Brukers hemsida.

Miljö analys

Nya hot mot miljön uppkommer ständigt. Industrier och organisationer behöver därigenom nya möjligheter till analyser inom en rad olika områden som tex:

 • Jordanalys
 • Deponi
 • Konstkonservering
 • Plaståtervinning
 • Miljöforskning
 • Farliga ämnen i livsmedel och spannmålsprodukter

Metallanalys

Brukers portabla XRF instrument gör det möjligt att utveckla nya legeringar och produkter för att möta de hårda kvalitetskrav som krävs.

 • Skrotsortering
 • Skrotvärdering
 • Sortering av olika legeringar
 • Metallsortering för gjuterier och stålverk
 • Analys av legeringar
 • Positiv materialidentifikation PMI
 • Svetsindustrin
 • Materialutveckling inom fordonsindustrin
 • Aluminiumproduktion

Analys av livsmedel  

Genom snabb analys kan kvaliteten inom livsmedelsindustrin förbättras genom hela kedjan. Med hjälp av handhållen XRF snabbt och eneklt utföras direkt i fabrik eller i fält.

 • Analys av enskilda livsmedel
 • Analys av sädesslag
 • Analys av ensilkda komponenter för framställning av olika typer av livsmedel
 • Analys av olika drycker

Analys av ytor inom ytbehandlingsindustrin

Bruker erbjuder möjligheten till karakterisering av en yta för att bättre förstå hur man kan förbättra dess egenskaper. Brukers handhållna XRF instrument erbjuder idag en rad olika kalibreringar för mätning av en rad olika ytskikt som inte kan mätas med konventionella skikttjockleksmätare.

Kvalitetskontroll och processkontroll

För att säkerställa bästa möjliga kvalitet övervakas olika steg i tillverkningsprocessen kontinuerligt där analys av olika material utgör en vesäntlig del. Bruker har utvecklat en rad olika applikationer med XRF som kan användas inom många olika insustrier.

 • Analys av polymerer
 • Analys inom pappersindustrin
 • Analys inom textilindustrin
 • Kvalitetskontroll vid plastframställning
 • Processkontroll
 • Analys av keramiska material
 • Analys av cement och betong
 • Analys av glas

XRF analys för konsumenters hälsa och säkerhet

Att kunna utföra snabba oförstörande analyser och konsumentprodukter är väsentligt för att garantera vår hälsa och säkerhet. Saker som leksaker, kläder, smycken och prydnadsföremål behöver testas. Även personliga skönhetsprodukter och näringstillskott behöver analyseras.

XRF analys är en snabb metod för att snabbt mäta förekomst av farliga ämnen som bly, kvicksilver, krom, kadmium och brom även i mycket låga nivåer.

XRF för säkerhetskontroll vid tull och gränskontroller

XRF för analys av farliga ämnen (tungmetaler) i mjölkprodukter

XRF analys av bly Pb i mässingsrör och kopplingar

Läs mer om fler applikationer och vad XRF kan göra för er.

Dokumentation
Relaterade Produkter

Karl Deutsch Nordiska AB

Sigurdsg 6, Västerås 021-35 70 00

Search
Generic filters