Elcometer 7000 Aquant & Surveymaster

Produktinformation

Fuktmätare för trä och betong

Elcometer 7000 erbjuder 2 olika instrument för fuktindikering och fuktkvotsmätning. Elcometer 7000 Aquant för fuktindikering i olika typer av material ner till 19mm djup oförstörande. Instrumentet läggs endast mot mätytan och ger ett snabbt svar och en bra fingervisning om förekomst av fukt och eventuellt vidare åtgärder. Elcometer 7000 Surveymaster indikerar snabbt och enkelt fukt

Läs mer

Fuktmätare för trä och betong

Elcometer 7000 erbjuder 2 olika instrument för fuktindikering och fuktkvotsmätning.

Elcometer 7000 Aquant för fuktindikering i olika typer av material ner till 19mm djup oförstörande. Instrumentet läggs endast mot mätytan och ger ett snabbt svar och en bra fingervisning om förekomst av fukt och eventuellt vidare åtgärder.

Elcometer 7000 Surveymaster indikerar snabbt och enkelt fukt i olika typer av material som trä, gips, plast, betong mm. Detta instrument kan även mäta fuktkvoten i trä och indikera fukt i mjuka material med hjälp av mätspetsar. Med instrumentet levereras även ett par djupmätningssonder på 130mm längd för fuktindikering.

Dokumentation

Karl Deutsch Nordiska AB

Sigurdsg 6, Västerås 021-35 70 00

Search
Generic filters