Glansmätning

Produktinformation

Vilka typer finns ? Vad behöver jag för att kalibrera? Hur kan jag dokumentera?

Utseende Visuellt utseende kan bestämma hur en person uppfattar en viss produkt, uppfattning är subjektivt. En vanlig och viktig nyckel till att bedöma en produkts totala kvalitet utseendemässigt är genom mätning av glansen. Glans mäts genom att rikta en konstant ljusbåge vid en viss vinkel mot ytan och övervaka reflekterande ljuset med samma vinkel. Denna

Läs mer

Vilka typer finns ? Vad behöver jag för att kalibrera? Hur kan jag dokumentera?

Elcometer 480 instrument handhållen

Utseende

Visuellt utseende kan bestämma hur en person uppfattar en viss produkt, uppfattning är subjektivt. En vanlig och viktig nyckel till att bedöma en produkts totala kvalitet utseendemässigt är genom mätning av glansen. Glans mäts genom att rikta en konstant ljusbåge vid en viss vinkel mot ytan och övervaka reflekterande ljuset med samma vinkel. Denna reflektion mäts med en glansmätare. Olika ytor kräver olika mätvinklar.

Högglans

Högpolerade ytor reflekterar klara bilder. Denna distinkta reflektion uppstår genom att infallande ljus speglas mot ytan.

Semi & matt glans

Semi och matta ytor reflekterar bilder mindre distinkt och med lägre intensitet. På dessa ytor reflekteras inte bara spegelbilden utan även ljusspridningen som orsakar att bilden ser mer diffus ut.

Hur väljer man rätt mätvinkel för sin glansmätning?

Glansmätning är baserat på storleken på reflekterande ljus från en yta relativt till en polerad glansstandard och där mätvärdet anges i glansenheter (GU). Hur mycket ljus som reflekteras beror på vilken mätvinkel som används och på ytans beskaffenhet.

Glans kategoriseras i antingen högglans, semiglans eller matt glans. För att bestämma den bäst lämpade mätvinkeln så börjar man med mätning vid 60° mätvinkel.

Om resultatet ligger mellan 10-70 GU är ytan en s.k semiglans och skall då mätas med 60° vinkel. Om resultatet ligger under 10 GU är ytan matt och bör mätas med 85° mätvinkel. Slutligen om resultatet ligger över 70 GU är yta högglansig och mäts med fördel med 20° mätvinkel. Detta är endast rekommenderade mätvinklar.

% reflektion

% reflektion jämför den skickade och mottagna ljusenergin med hjälp av en glansmätare och presenterar värdet i %. Ju blankare yta desto närmare värdet 100% kommer man.

Glansenhetens (GU) skala är linjär vilket innebär att varje mätvinkel har olika mätområden: 0-2000 GU (20°), 0-1000 GU (60°), 0-160 GU (85°).

% reflektion visas som ett värde i procent relativt till mätvinkeln. Exempel: Ett värde på 1000 GU vid 20° visas som 50% och 500 GU visas som 25% men vi 60° mätvinkel visas detta värde som 50%.

Haze (HU)

I vissa fall kan olika material, mätt vid en vinkel, visa likvärdiga glanstal fast ögat uppfattar som att det är stor skillnad i glans. För att skilja dessa material åt tar instrumentet två mätvärden efter varandra, ett vid 60º och ett vid 20º och beräknar därefter ut Haze värdet som presenteras i displayen. i Enlighet med ASTM D4039.

Dokumentation

Karl Deutsch Nordiska AB

Sigurdsg 6, Västerås 021-35 70 00

Search
Generic filters