ytprofilmätning

Produktinformation

Vilka metoder finns? Hur gör man?

Profildjupsmätare används för att mäta en ytas profil från topp till dal. Ytans profil påverkar ett skikts egenskaper såsom vidhäftning, täckningsförmåga mm. Om en ytas profildjup är för stor går det åt en stor mängd färg för att säkerställa att ingen av topparna förblir omålade. Om en ytas profildjup är för liten kan det resultera

Läs mer

Vilka metoder finns? Hur gör man?

surface profile web 1

Profildjupsmätare används för att mäta en ytas profil från topp till dal. Ytans profil påverkar ett skikts egenskaper såsom vidhäftning, täckningsförmåga mm. Om en ytas profildjup är för stor går det åt en stor mängd färg för att säkerställa att ingen av topparna förblir omålade. Om en ytas profildjup är för liten kan det resultera i dålig vidhäftning.  För att säkerställa att rätt ytprofil erhålls måste den mätas upp och där finns en rad olika metoder att göra detta.

Digitala och analoga profildjupsmätare

Elcometer erbjuder ett antal olika varianter av profildjupsmätare. Elcometer 123 är en enkel analog mätare som mäter topp till dalvärdet av en ytas profil. För digitala profildjupsmätare kan vi erbjuda Elcometer 224 som finns både med en integrerad mätspets alternativ med en lös mätsond för lättare och bättre åtkomst. Till denna finns även en speciellt designad givare för mätning av profildjup på krökta ytor som annars är svårt att utföra och få ett korrekt mätvärde. Här finns även möjlighet att spara mätvärden för att lägga in i mätrapporten tillsammans med tex skikttjockleksvärden, fuktvärden mm.

Ytråhetsmätare

Elcometer 7061 erbjuder ett instrument för mätning av ytråheten. Mätningen sker här med hjälp av en ”pickup” som skannar en mätyta och kan presentera en rad kalylerade värden på ytråheten som Ra-värde, Rz värde mm.

Mätning av ytprofil med Testex Tape

Ett annat sätt att mäta upp en ytas profil är att använda s.k. Testex Tape, typ Elcometer 122, där man gnuggar in en ytas profil på en liten självhäftande tejpremsa. Därefter mäts denna ytas topp till dalvärde med hjälp av en mekanisk folietjockleksmätare typ Elcometer 124. Denna tejpremsa kan sedan lagras som dokumentation för ytans profil. Olika typer av tejp används beroende på hur grov eller hur fin ytan är.

Ytprofilslikare och komparatorer

Om du snabbt och enkelt vill ha reda på en ytas blästergrad eller profil med ett fördefinierat värde kan en ytprofilslikare användas för detta. En likare är lätt att använda och lätt att ta med sig.

Vi kan erbjuda en rad olika typer av likare med olika typer av fördefinierade ytor.

Elcometer 125 ”Grit” eller ”Shot” är en enkel komparator med fyra fält med olika profildjup för bedömning om en yta är fin, medium eller grovt blästrad.

Elcometer 127 ”Kean Tator” finns i utförande sand, grit eller shot.

Elcometer 129 ”Rupert & Rugotest” ytprofilslikare finns i två olika modeller för visuell bedömning av en yta.

Dokumentation

Karl Deutsch Nordiska AB

Sigurdsg 6, Västerås 021-35 70 00

Search
Generic filters