Elcometer 139 amine blush test

Produktinformation

Elcometer 139 finns i 2 olika testkit, svamptest och test på lösa färgflagor

Elcometer 139 finns i två olika typer av testkit för att snabbt och direkt bestämma förekomst av ”amine blush” (karbamater) på en målad yta. Elcometer 139 Amine Blush Swab testkit: När man använder sig av ett amine härdat flerskiktssystem av epoxy där det ursprungliga skiktet har härdat i låg omgivande temperatur och/eller i en miljö

Läs mer

Elcometer 139 finns i 2 olika testkit, svamptest och test på lösa färgflagor

Elcometer 139 finns i två olika typer av testkit för att snabbt och direkt bestämma förekomst av ”amine blush” (karbamater) på en målad yta.

Elcometer 139 Amine Blush Swab testkit: När man använder sig av ett amine härdat flerskiktssystem av epoxy där det ursprungliga skiktet har härdat i låg omgivande temperatur och/eller i en miljö med hög luftfuktighet kan problem med ”amine blush” färgförändring uppstå. Detta testkit är en snabb kolorimetrisk test för att indikera förekomst av karbamarater (Amine Blush) på en målad yta genom att använda en svamp. Förekomsten av ”amine blush” indikeras genom en färgförändring av provvätskan i jämförelse med en testvätska.

Elcometer 139 Amine Blush Chip Screen test: Detta testkit är en snabb kolorimetrisk test för att indikera förekomst av karbamarater (Amine Blush) på en målad yta genom att använda flagor eller flingor av ett färgskikt.

Dokumentation

Karl Deutsch Nordiska AB

Sigurdsg 6, Västerås 021-35 70 00

Search
Generic filters