Elcometer 138-2

Produktinformation

Testkit för kontroll av ytrenhet

Kontroll av renhet hos en yta innan målning är viktig för att säkerställa att livstiden på den målade ytan blir så lång som möjligt. Otillräcklig rengöring av yta innan målning kan orsaka att ytbeläggningen fallerar och därigenom orsaka kostsamma ommålningar och höga underhållskostnader. Elcometer 138-2 testkit erbjuder ett enkelt och billigt sätt att ta reda

Läs mer

Testkit för kontroll av ytrenhet

Kontroll av renhet hos en yta innan målning är viktig för att säkerställa att livstiden på den målade ytan blir så lång som möjligt. Otillräcklig rengöring av yta innan målning kan orsaka att ytbeläggningen fallerar och därigenom orsaka kostsamma ommålningar och höga underhållskostnader.
Elcometer 138-2 testkit erbjuder ett enkelt och billigt sätt att ta reda på förekomsten av salter, klorider, järnjoner samt kontroll av pH värdet i enlighet med ISO 8502-6.

Dokumentation
Relaterade Produkter

Karl Deutsch Nordiska AB

Sigurdsg 6, Västerås 021-35 70 00

Search
Generic filters