Elcometer 138 salttest för blästermedel

Produktinformation

Salthaltstest för blästermedel enligt ASTM D4940

Elcometer 138 Salthaltstest för blästermedel – ASTM D4940 används för att testa förekomsten av salter på blästermedel som är kontaminerat från början eller från återanvänt blästermedel. Kontaminerat blästermedel kan överföra salter till den blästrade ytan och därigenom snabba på korrosionsprocessen som sedan resulterar i ett dåligt målningsresultat. Blästermedlet testas lätt med Elcometer 139 salttestkit i

Läs mer

Salthaltstest för blästermedel enligt ASTM D4940

Elcometer 138 Salthaltstest för blästermedel – ASTM D4940 används för att testa förekomsten av salter på blästermedel som är kontaminerat från början eller från återanvänt blästermedel. Kontaminerat blästermedel kan överföra salter till den blästrade ytan och därigenom snabba på korrosionsprocessen som sedan resulterar i ett dåligt målningsresultat.

Blästermedlet testas lätt med Elcometer 139 salttestkit i enlighet med ASTM D4940. En uppmätt mängd blästermedel blandas med samma mängd destillerat vatten där eventuella salter löses upp i vattnet. Vattnet filtreras sedan och kan sedan testas med en konduktivitetsmätare.

Dokumentation
Relaterade Produkter

Karl Deutsch Nordiska AB

Sigurdsg 6, Västerås 021-35 70 00

Search
Generic filters